Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Dodawanie wielu ogłoszeń naraz za pomocą pliku XML

Jeśli posiadasz Pakiet Premium w kategorii Praca lub Motoryzacja (pakiet z największą liczbą ogłoszeń), możesz dodawać ogłoszenia za pomocą plików XML.

 

W tym celu pobierz szablon pliku XML odpowiedni dla kategorii, w której chcesz zamieścić ogłoszenia (pamiętaj, że jeśli chcesz dodać wiele ogłoszeń np. w 3 różnych kategoriach, konieczne będzie pobranie 3 osobnych szablonów pliku, uzupełnienie ich, a następnie wgranie w specjalnej zakładce w Mój OLX). Szablony oraz pliki z przykładami są dostępne w zakładce "Pliki XML" w Mój OLX oraz pod poniższymi linkami:

- województwa
- miasta
dzielnice

 

Możesz również dołączyć na koncie w Mój OLX plik w formie linku - będzie on regularnie sprawdzany przez nasz system i w razie potrzeby odpowiednie dane zostaną zaktualizowane.

 

Po wykonaniu powyższych czynności, w pliku z dokumentacją znajdziesz opis struktury oraz możliwych wartości przyjmowanych przez poszczególne pola. Najistotniejszym z nich jest obowiązkowe ID ogłoszenia ("external_ID") używane przez OLX do rozróżniania Twoich ogłoszeń. To Ty nadajesz numer ID, więc może to być dowolny ciąg znaków (np. "0001" lub "25.05.2016_POZ_KIEROWCA1". Pamiętaj tylko, żeby każde ogłoszenie miało inne ID, bo w przeciwnym razie zamiast dodać nowe ogłoszenie możesz nadpisać jedno ze starych.

 

Pola dotyczące tytułu, opisu, lokalizacji, współrzędnych (a więc "title", "description","region_id", "city_id" i "coordinates") oraz pole z danymi kontaktowymi muszą być uzupełnione informacjami odpowiadającymi wartościom z ogłoszenia. Miej na uwadzę, że liczby, pole tekstowe czy zdefiniowane wartości są już podane.

 

Poniżej znajdziesz listę regionów, mast oraz dzielnic z odpowiednimi wartościami numerycznymi, które należy wprowadzić w swoim pliku XML.

 

Zdjęcie dodane do ogłoszenia musi zostać załadowane za pomocą linku w sekcji Zdjęcia, w wydzielonym elemencie sekcji "image". Sekcja z parametrami zawiera dane odpowiadające kategorii Twojego ogłoszenia. Może się ona różnić w zależności od kategorii, do jakiej chcesz zaimportować ogłoszenia. Każdy element "param" składa się z następujących reguł:

<param code="code" multy="0" required="1" label="label">*values</param> and
<code_values>
<value key="33" label="label 33"/>
<value key="75" label="label 75"/>
<value key="145" label="label 145"/>
</code_values>

Gdzie:
“code” to unikalny identyfikator parametrów;
“required” wskazuje, czy ten parametr jest wymagany, czy nie;
“label” to nazwa parametru;
“multy” wskazuje czy parametr ma tylko jedną wartość (multy=0) czy więcej niż jedną (multy=1);

 

W większości przypadków wartość parametru musi być pobrana z sekcji “{code}_values” gdzie:
“key” to wartość, która musi zostać podana;
“label” to nazwa parametru;

 

Przykładowy kod parametru code=”test”:
<param code="test" multy="0" required="1" label="Test param">*values</param>
<test_values>
<value key="value1" label="value1 label"/>
<value key="value2" label="value2 label"/>
<value key="value3" label="value3 label"/>
</test_values>

i parametru gotowego do importu jako część ogłoszenia:
<param code="test">value2</param>

 

W przypadku, gdy opcja "multy" jest równa "1", rezultat musi wyglądać tak:
<param code="test">
<test>value1</test>
<test>value3</test>
</param>

 

W pewnych parametrach, takich jak "Cena" lub "Wynagrodzenie", wartość składa się z kiku elementów, w zależności od kategorii.

<param code="price" required="1" label="Price label">
<type>*values</type>
<type_values>
<value key="price" label="Price"/>
<value key="arranged" label="Arranged"/>
</type_values>
<value>Integer - Advert price</value>
<currency>*values</currency>
<currency_values>
<value key="PLN" label="PLN"/>
<value key="EUR" label="EUR"/>
</currency_values>
</param>

gdzie gotowy parametr powinien wyglądać tak:

<param code="price">
<type>price</type>
<value>35000</value>
<currency>EUR</currency>
</param>

 

Wynagrodzenie
<param code="salary" required="0" label="Salary label">
<from>Integer - Minimum salary</from>
<to>Integer - Maximum salary</to>
<type>*values</type>
<type_values>
<value key="monthly" label="za miesiąc"/>
<value key="hourly" label="za godzinę"/>
</type_values>
</param>

<param code="salary">
<from>5700</from>
<to>6990</to>
<type>monthly</type>
</param>

 

Używając przykładowego dokumentu możesz skopiować opis ogłoszenia i uzupełnić dane poszczególnych ogłoszeń, dodając odpowiednie parametry w swoim dokumencie.

 

Chcesz zmienić treść ogłoszeń dodanych wcześniej za pomocą pliku XML? Wystarczy, że edytujesz na swoim komputerze plik XML dodany wcześniej i ponownie go załadujesz (pamiętaj, żeby nie zmieniać ID ogłoszeń w polu "external_ID" - to właśnie po tym polu rozpoznajemy, że chcesz zedytować już istniejące ogłoszenie, a nie dodać zupełnie nowe).

 

Pamiętaj, że za pomocą pliku XML nie wyróżnisz ani nie usuniesz ogłoszenia. Aby to zrobić, skorzystaj z opcji dostępnych w zakładce "Ogłoszenia" w Mój OLX.