Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zasady zamieszczania ogłoszeń

Z sugestii i rad naszych Użytkowników wiemy, jakie ogłoszenia są dla nich najbardziej atrakcyjne i jakie cieszą się największym zainteresowaniem. Na podstawie tych sugestii i naszego Regulaminu stworzyliśmy uniwersalne zasady obowiązujące w poszczególnych kategoriach. Sprawdź nasze sugestie dla kategorii, w której chcesz zamieścić swoje ogłoszenie!

 

 Dla Dzieci 

 1. Niedozwolona jest sprzedaż jakichkolwiek leków, zarówno na receptę jak i bez recepty.
 2. Ogłoszenia opisane jako „Za darmo” powinny dotyczyć faktycznego oddania przedmiotu za darmo. Jeśli spodziewana jest jakaś gratyfikacja materialna (słodycze, artykuły higieniczne itp.), ogłoszenie powinno być oznaczone jako „Zamienię”.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług dla dzieci powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 6. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego produktu.
 7. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego - nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 8. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 9. Cena powinna odpowiadać sprzedawanemu produktowi.
 10. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Zwierzęta 

 1. Sprzedaż psów i kotów:
  • może być dokonana jedynie przez hodowlę zarejestrowaną w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów;
  • w opisie ogłoszenia muszą znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę – jej nazwa, przydomek hodowlany, nazwa organizacji, do której należy.
 2. Psy i koty nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli, nie posiadające rodowodu (metryki) mogą być oddane wyłącznie za darmo. Nie dopuszczamy ofert oddania zwierzaka w zamian za koszty odchowania lub ofert dotyczących np. sprzedaży akcesoriów, gdzie zwierzę występuje jako dodatek (gratis).
 3. W kategoriach właściwych dla konkretnej rasy psów – np. york, doberman, labrador, czy kotów – np. brytyjski, sphinx, syberyjski, mogą być zamieszczane jedynie ogłoszenia dotyczące zwierząt z zarejestrowanych hodowli. Jeśli na OLX.pl nie istnieje kategoria związana z rasą, zapraszamy do kategorii „Pozostałe rasy”.
 4. Dozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących reprodukcji, kiedy zwierzę posiada odpowiednie dokumenty reproduktora lub suki hodowlanej. Takie ogłoszenia powinny znaleźć się w kategorii Usługi dla zwierząt.
 5. Zasady obowiązują niezależnie od daty urodzenia zwierzęcia.
 6. Niedozwolone jest oferowanie zwierząt należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej flory i fauny w drodze regulacji i handlu nimi.
 7. Nie jest dozwolone dodawanie ogłoszeń sugerujących wykorzystanie zwierząt jako prezent (np. na Gwiazdkę).
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą zwierząt (np. apeli lub ostrzeżeń).
 9. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą chęci przyjęcia za darmo lub kupna zwierzęcia.
 10. Wszelkie ogłoszenia dotyczące usług dla zwierząt powinny być dodawane w kategorii „Usługi dla zwierząt”.
 11. Jedno zwierzę można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie zezwalamy na zamieszczanie kilku ofert sprzedaży tego samego zwierzęcia - również w innych miastach.
 12. Jeśli Twoja hodowla zarejestrowana jest w ZKwP, a więc przynależy do FCI, konieczne będzie zamieszczenie w parametrze "Związek" nazwy polskiego stowarzyszenia (możesz podać skrót "ZKwP (FCI)").
 13. Jeśli Twoja hodowla przynależy do FPL, to wpisz w parametrze "Związek" nazwę klubu lub stowarzyszenia, w jakim zarejestrowana jest Twoja hodowla.
 14. Chcesz znaleźć dom dla kilku zwierząt jednocześnie? Możesz wybrać, czy opiszesz je wszystkie w jednym ogłoszeniu, czy też osobno w kilku ofertach.

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie.

 

 Moda 

 1. Niedozwolona jest sprzedaż produktów podrobionych (np. perfum).
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 4. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 5. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 6. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego - nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 7. Nie jest dozwolone oferowanie przedmiotów o przeznaczeniu erotycznym.
 8. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 9. Jeśli oferujesz hurtową sprzedaż ubrań, dedykowaną innym sklepom, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.
 10. W przypadku sprzedaży takich samych ubrań czy obuwia, które różnią się wyłącznie kolorami czy wzorami należy opisać wszystkie wersje kolorystyczne w treści jednej oferty.  
 11. Oferujesz odzież roboczą? Dodaj ogłoszenie w kategorii Usługi i Firmy / Wyposażenie firm / Odzież robocza.

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Dom i Ogród 

 1. Cena w każdym ogłoszeniu powinna być adekwatna do oczekiwań sprzedającego. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń opatrzonych inną ceną, niż wpisana później w jego treść.
 2. Ogłoszenia opisane jako „Za darmo” powinny dotyczyć faktycznego oddania przedmiotu za darmo. Jeśli spodziewana jest jakaś gratyfikacja materialna, ogłoszenie powinno być oznaczone jako „Zamienię”.
 3. Niedozwolona jest sprzedaż jakichkolwiek leków i środków spożywczych dostępnych wyłącznie w aptekach, substancji narkotyzujących, alkoholu i tytoniu.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 6. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług związanych z budową czy utrzymaniem domu i ogrodu powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 7. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu lub usługi.
 8. Jeśli oferujesz towar w różnych kolorach i dostępne warianty kolorystyczne różnią się ceną, opisz je w osobnych ogłoszeniach.
 9. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu.
 10. Ogłoszenia dotyczące: domków letniskowych, altan ogrodowych, kontenerów budowlanych dla pracowników, kontenerów sanitarnych, kontenerów mieszkalnych, kiosków, budek gastronomicznych, budek strażniczych, kontenerów sklepowych muszą zostać dodane w kategorii Nieruchomości / Pozostałe nieruchomości.
 11. W przypadku oferowania garaży blaszanych prawidłową kategorią jest kategoria Nieruchomości / Garaże i parkingi.
 12. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

Dodając ogłoszenie pamiętaj o zdjęciu! Dzięki zdjęciom możesz zyskać nawet 3 razy więcej odpowiedzi.

Pamiętaj o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Elektronika 

 1. Nie pozwalamy na sprzedaż:
  • muzyki, oprogramowania, filmów oraz sprzętu (np. konsole), który narusza prawa autorskie;
  • produktów nieoryginalnych (np. podróbek telefonów Apple);
  • kluczy seryjnych (CD key) bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;
  • kont na platformach cyfrowej dystrybucji gier, kont w grach online, czasu im poświęconego oraz wszelkich elementów stworzonych w tych grach;
  • gier w wersji cyfrowej (a więc bez dołączonego nośnika);
  • gier w wersji demonstracyjnej (nawet, jeśli jest to tylko dodatek do konsoli);
  • gier, których klucze aktywacyjne zostały wykorzystane,
  • kodów i doładowań, które nie są w formie oryginalnej zdrapki (kod nie może być wykorzystany).
 2. W pewnych przypadkach możemy prosić o wyjaśnienie, dlaczego sprzedawany przedmiot jest w tak niskiej cenie.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 6. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 7. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego - nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 8. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 9. Jeśli chcesz sprzedaż kilka przedmiotów tego samego modelu podaj wszystkie informacje w treści jednego ogłoszenia. 
 10. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Sport i Hobby 

 1. Niedozwolona jest sprzedaż:
  • broni oraz miotaczy gazu,
  • biletów na mecze piłki nożnej.
 2. Bilety na imprezy sportowe lub koncerty nie mogą być sprzedawane w cenie wyższej niż nominalna.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 6. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 7. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego - nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 8. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 9. Oferujesz wiatrówkę? Pamiętaj, aby wartość energii pocisku nie przekraczała 17 J.
 10. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

 

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Usługi i Firmy

 1. Niedozwolone są usługi:
  • sprzedaży tzw. „kosztów” lub faktur,
  • wysyłki e-mailingu.
 2. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 3. W przypadku ogłoszeń z ofertą usług finansowych, takich jak pożyczki czy kredyty, obowiązkowe jest podanie firmowego adresu e-mail. Ogłoszenia dodane z domen ogólnodostępnych będą usuwane.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych z oferowaną usługą (np. apeli lub ostrzeżeń).
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania danej usługi.
 6. Ogłoszenia dotyczące oferowania zlecenia muszą znajdować się w kategorii Praca.

 

 Praca 

 1. Każda oferta pracy musi zawierać dokładny i nie budzący wątpliwości opis stanowiska (wymagania, zakres obowiązków, branża, miejsce wykonywania pracy itd.). Jeśli opis jest lakoniczny lub budzi wątpliwości, ogłoszenie może zostać usunięte. Warto w tytule ogłoszenia podać nazwę stanowiska, jakiego dotyczy oferta.
 2. Ogłoszenia dotyczące oferowania zlecenia lub określonej pracy do wykonania muszą znajdować się w kategorii Praca. Dotyczy to również ogłoszeń na temat wolontariatu.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, w których wymaga się od kandydatów przesłania pieniędzy lub zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat oferty pracy.
 4. Niedozwolone są oferty pracy:
  • z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym,
  • związane z branżą erotyczną lub o charakterze towarzyskim,
  • niezwiązanej z faktycznym zatrudnieniem,
  • bez umowy.
 5. W przypadku ogłoszeń z ofertą pracy dla: hostess, modelek/modeli, asystentek/asystentów, sekretarek, ankieterek/ankieterów, masażystek/masażystów, aktorek/aktorów obowiązkowe jest podanie firmowego adresu e-mail, który powiązany jest z działającą stroną internetową. Ogłoszenia dodane z domen ogólnodostępnych będą usuwane.
 6. Każde ogłoszenie z ofertą pracy może dotyczyć tylko jednego stanowiska. Jeśli firma oferuje kilka stanowisk w wielu miejscowościach, nazwa miejscowości powinna być zawarta w tytule ogłoszenia, np. „Pracownik magazynu – Włocławek”.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych z pracą (np. apeli lub ostrzeżeń).
 8. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowania usług, szkoleń, kursów powinny być dodawane w odpowiedniej kategorii - „Usługi i Firmy”.
 9. Niedozwolone jest oferowanie usługi związanej z rozwijaniem konta w grze Pokemon Go, np. poprzez wyklucie jajka, zdobywanie punktów doświadczenia itp. 
 10. Oferty w kategorii Praca zamieszczane są bez zdjęć. Wyjątkiem są ogłoszenia zamieszczane przez Użytkowników, którzy wykupili Pakiet Ogłoszeń Premium w tej kategorii.
 11. Nie dopuszczamy ogłoszeń na temat poszukiwania pracy.
 12. Nie pozwalamy na zmianę opisu ogłoszenia w celu oferowania innego stanowiska. Jeśli opisane wcześniej stanowisko jest już niedostępne, dodaj nowe ogłoszenie i opisz nową ofertę pracy.

 

1111.JPG Rolnictwo 

 1. Kategoria „Giełda zwierząt” przeznaczona jest do handlu zwierzętami związanymi z rolnictwem. Wszelkie inne zwierzęta hodowlane powinny być zamieszczane w ogłoszeniach w kategorii „Zwierzęta”.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 4. Nie pozwalamy na sprzedaż przyczep i traktorów bez dokumentów.
 5. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 6. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie zezwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu lub usługi.
 7. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej maszyny rolniczej.
 8. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.
 9. Masz wątpliwości odnośnie prawidłowej podkategorii? Poniżej prezentujemy najczęściej dodawane maszyny i podkategorie, w których powinny się znaleźć:

Maszyna Podkategoria
ciągniki, traktory, traktory SAM Ciągniki
agregaty, brony, glebogryzarki rolnicze, kultywatory, opryskiwacze, pługi, kosiarki, siewniki, prasy, rozsiewacze, kombajny, dmuchawy do zboża, sadzarki, beczkowozy, gniotowniki, łupiarki do drewna, przetrząsacze, przyczepy samozbierające, rozrzutniki obornika, śrutowniki, wyciągarki leśne, rębaki do gałęzi, kopaczki, podbieraki, sortowniki Maszyny Rolnicze (Agregaty, Ładowacze czołowe, Pługi, Siewniki, Kombajny, Opryskiwacze, Rozsiewacze, Kosiarki, Prasy, Pozostałe maszyny rolnicze)
przyczepy rolnicze, wozy konne Przyczepy
balast, obciążnik do ciągnika, pług śnieżny, przystawki do kukurydzy Części do maszyn rolniczych
suszarnia, baniaki do wody, kanki, kwoty mleczne, nawozy, pasze dla zwierząt, silosy rolnicze, ule Pozostałe rolnicze

 

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Nieruchomości 

 1. Ceny nieruchomości należy podawać jako cenę za całość, nie cenę za metr kwadratowy.
 2. Podawanie cen za całość dotyczy również kategorii Stancje i pokoje. Nie akceptujemy cen za osobę.
 3. Jedną nieruchomość można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń. Wyjątki:
  • można dodać co najwyżej dwa ogłoszenia dotyczące tej samej nieruchomości: sprzedaży i wynajmu albo sprzedaży i zamiany,
  • w przypadku chęci wynajmu i sprzedaży tej samej nieruchomości należy opisać obie możliwości w osobnych ogłoszeniach,
  • jedna nieruchomość może być oferowana co najwyżej w dwóch ogłoszeniach: w jednym przez osobę prywatną i w drugim przez agencję.
  • możesz dodać dwa ogłoszenia tej samej nieruchomości, jeśli rozważasz jej wynajęcie zarówno jako mieszkanie jak i biuro. W takiej sytuacji jedno ogłoszenie może być w kategorii Biura i Lokale, a drugie w kategorii Mieszkania. 
 4. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Masz kilka działek? Opisz je w osobnych ofertach. Wyjątkiem jest chęć sprzedaży działek w całości - wtedy ogłoszenie powinno dotyczyć tylko możliwości sprzedaży wszystkich działek jednocześnie i zawierać cenę za całość.
 5. W przypadku chęci zaoferowania nieruchomości "Za odstępne" lub nieruchomości, dla której wymagana jest wpłata kwoty partycypacji, ogłoszenie powinno znaleźć się w kategorii Sprzedaż.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą nieruchomości (np. apeli lub ostrzeżeń).
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna nieruchomości.
 8. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 9. W kategorii Nieruchomości / Pozostałe nieruchomości powinny znajdować się ogłoszenia dotyczące: domków letniskowych, altan ogrodowych, domków holenderskich, kontenerów budowlanych dla pracowników, kontenerów sanitarnych, kontenerów mieszkalnych, kiosków, budek gastronomicznych, budek strażniczych, kontenerów sklepowych.
 10. W przypadku oferowania garaży blaszanych prawidłową kategorią jest kategoria Nieruchomości / Garaże i parkingi.
 11. Ogłoszenie musi zostać zamieszczone w tej samej lokalizacji, w jakiej znajduje się Nieruchomość. 
 12. Ogłoszenie dodane w kategorii Nieruchomości - Wynajem nie może zawierać informacji o możliwej sprzedaży lub zamianie.
 13. Nie pozwalamy na zmianę opisu ogłoszenia w celu oferowania innej nieruchomości. Jeśli opisana wcześniej nieruchomość jest już niedostępna, zakończ ogłoszenie i opisz nowe dostępne nieruchomości w nowych ogłoszeniach.

 

 Motoryzacja 

 1. Nie pozwalamy na sprzedaż:
  • punktów karnych,
  • dowodów rejestracyjnych  i kart pojazdu bez pojazdu,
  • pojazdów i przyczep bez dokumentów.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży samochodów lub części nie będących na terenie Polski.
 3. W przypadku sprzedaży całego samochodu (lub motocykla) na części, należy umieścić ogłoszenie w podkategorii „Samochody na części” (lub Motocykle i Skutery). W opisie ogłoszenia należy wówczas zaznaczyć, że samochód (motocykl) sprzedawany jest w całości na części.
 4. Usługi skupu aut lub inne usługi motoryzacyjne powinny być zamieszczane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą samochodu lub części (np. apeli lub ostrzeżeń).
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna samochodu lub części.
 7. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 8. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie duplikatów ogłoszeń.
 9. W podkategoriach "Samochody osobowe", "Dostawcze i ciężarowe" oraz "Motocykle i Skutery" nie ma technicznej możliwości zamieszczenia ogłoszenia z parametrem "Zamiana". W polu przeznaczonym na cenę należy wpisać wartość pojazdu, a informacje o zamianie można zamieścić w opisie ogłoszenia.
 10. Niedozwolona jest zmiana treści ogłoszenia w celu oferowania innego pojazdu niż ten, który był pierwotnie opisany w ofercie. Z tego też powodu parametr roku produkcji i modelu samochodu są zablokowane i Użytkownik nie ma możliwości ich edycji.
 11. Jedno ogłoszenie może dotyczyć jednego pojazdu. Jeśli chcesz zaoferować kilka pojazdów jako komplet, opisz je w osobnych ogłoszeniach i w opisie doprecyzuj, że mogą zostać nabyte w komplecie z pojazdem z innego Twojego ogłoszenia.
 12. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

 

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

 Muzyka i Edukacja 

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert dotyczących sprzedaży prac maturalnych, licencjackich, magisterskich itp. oraz pomocy w tworzeniu takich prac (np. korekta, edycja, graficzne opracowanie, przepisywanie, tłumaczenie).
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 4. Wszelkie ogłoszenia dotyczące oferowanych usług powinny być dodawane w kategorii „Usługi i Firmy”.
 5. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu lub usługi. Nie zezwalamy na powielanie ogłoszeń dotyczących tego samego kursu czy korepetycji.
 6. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego - nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 7. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

 

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.

 

Capture.PNG Ślub i Wesele

 1. Ogłoszenia opisane jako „Za darmo” powinny dotyczyć faktycznego oddania przedmiotu za darmo. Jeśli spodziewana jest jakaś gratyfikacja materialna, ogłoszenie powinno być oznaczone jako „Zamienię”.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezwiązanych ze sprzedażą przedmiotu (np. apeli lub ostrzeżeń).
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, które dotyczą poszukiwania lub chęci kupna przedmiotu.
 4. Jeden przedmiot można sprzedawać tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tego samego produktu.
 5. Dana usługa może być opisana tylko w jednym ogłoszeniu. Nie pozwalamy na zamieszczanie kilku ogłoszeń dotyczących tej samej usługi.
 6. Zdjęcia powinny przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu i być wykonane przez sprzedającego - nie przyjmujemy zdjęć pobranych z internetu oraz otrzymanych od producenta.
 7. Chcesz sprzedać komplet przedmiotów? Możesz wybrać, czy opiszesz je w jednym ogłoszeniu jako całość, czy też w kilku ofertach osobno.
 8. Cena powinna odpowiadać sprzedawanemu produktowi.
 9. Jeśli oferujesz sprzedaż hurtowej ilości produktów, to prawidłową kategorią dla ogłoszenia będzie kategoria Usługi i firmy / Wyposażenie firm.

Warto pamiętać o ciekawym tytule (kupujący zwracają na niego uwagę w pierwszej kolejności) i wyczerpującym opisie produktu.