Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 14.01.2019 r.

Nowa funkcjonalność: Baza kandydatów

Z dniem 14 stycznia 2019 r. uruchamiamy nową funkcjonalność Serwisu OLX.pl dedykowaną Użytkownikom kategorii Praca - Bazę kandydatów.

Będzie to usługa pozwalająca na dopasowywanie oczekiwań i sylwetek Użytkowników poszukujących pracy do potrzeb potencjalnych Pracodawców zamieszczających ogłoszenia w kategorii Praca. Dzięki wykorzystaniu technologii zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz informacji zawartych w treści opublikowanych ogłoszeń znalezienie wymarzonej oferty pracy lub idealnego Pracownika stanie się dużo prostsze!

Specjalny system rekomendacji poinformuje Użytkownika o odnalezieniu interesujących ogłoszeń o pracę dopasowanych do jego potrzeb albo o odszukaniu profilu kandydata dopasowanego do potrzeb potencjalnego pracodawcy.

W początkowej fazie Baza kandydatów będzie miała charakter ograniczony i nie obejmie wszystkich ogłoszeń z kategorii Praca. Aktualny zakres działania usługi obejmie: ogłoszenia z Poznania i okolic dla 4 wybranych kategorii: Administracja biurowa, Obsługa klienta /call center, Przedstawiciel handlowy i Kasjer/ekspedient.

 

W związku z powyższym z dniam 14 stycznia 2019 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w Regulaminie:

 

1) w art. 5 dodany zostanie ust. 13 o następującej treści: 

"W związku z funkcjonowaniem usługi bazy kandydatów, wszystkie Ogłoszenia w kategorii Praca, które objęte zostały zakresem tej usługi podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania polegającym na przygotowywaniu przez Operatora zindywidualizowanych rekomendacji. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi bazy kandydatów określone zostały w treści Załącznika nr 11 oraz Polityce Prywatności." 

 

2) dodany zostanie Załącznik nr 11 o następującej treści:

Załącznik nr 11 do Regulaminu - zasady korzystania z usługi bazy kandydatów

 1. Baza kandydatów jest dodatkową usługą oferowaną Użytkownikom korzystającym z funkcjonalności Serwisu w kategorii Praca. Usługa pozwala na dopasowywanie oczekiwań i sylwetek Użytkowników zainteresowanych propozycjami zatrudnienia do potrzeb potencjalnych pracodawców zamieszczających ogłoszenia w kategorii Praca. Baza kandydatów wykorzystuje technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz informacji zawartych w treści opublikowanych Ogłoszeń. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych oraz skutków zautomatyzowanego przetwarzania można znaleźć w aktualnej wersji Polityki Prywatności. Korzystanie z bazy kandydatów nie ogranicza możliwości korzystania przez Użytkowników z innych funkcjonalności Serwisu związanych z publikowaniem Ogłoszeń o pracę lub ich wyszukiwaniem w kategorii Praca.
 2. Baza kandydatów ma charakter ograniczony i nie obejmuje wszystkich Ogłoszeń z kategorii Praca. Aktualny zakres działania usługi obejmuje: Ogłoszenia z Poznania i okolic dla 4 wybranych kategorii: Administracja biurowa, Obsługa klienta /call center, Przedstawiciel handlowy i Kasjer/ekspedient.
 3. Korzystanie z funkcjonalności bazy kandydatów wymaga jej aktywacji poprzez:
  1. założenie profilu kandydata, lub
  2. uzyskanie dostępu do bazy kandydatów.
 4. Przed aktywacją usługi bazy kandydatów każdy z Użytkowników powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Założenie profilu kandydata lub uzyskanie dostępu do bazy kandydatów łączy się z koniecznością akceptacji Regulaminu.
 5. Każdy z Użytkowników zakładających profil kandydata powinien uzupełnić informacje na swój temat w odpowiednich polach przygotowanego kwestionariusza. Podane informacje zostaną wykorzystane przez algorytmy systemu rekomendacji do wyszukania najbardziej dopasowanych Ogłoszeń o pracę lub do polecenia profilu kandydata potencjalnemu pracodawcy mającemu dostęp do bazy kandydatów. Każdy z Użytkowników ma również możliwość zapoznania się z propozycjami Ogłoszeń o pracę o mniejszym poziomie dopasowania za pomocą odpowiednich funkcjonalności usługi.
 6. Przeglądanie profili kandydatów przez Użytkowników, którzy uzyskali dostęp do bazy kandydatów jest możliwe, jeżeli Użytkownik posiada aktywne ogłoszenie w kategorii Praca. Baza kandydatów zawiera profile Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniami o pracę, których sylwetka może odpowiadać potrzebom ogłoszeniodawcy. Potrzeby pracodawcy są ustalane w oparciu o informacje podawane na etapie dodawania nowego ogłoszenia o Pracę. Użytkownik będący ogłoszeniodawcą może zapoznać się z profilami kandydatów, którzy zostali ocenieni przez system rekomendacji jako kandydaci najlepiej spełniający wymagania przedstawione w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo, Użytkownik może również zapoznać się z profilami kandydatów o mniejszym poziomie dopasowania do jego potrzeb za pomocą odpowiednich funkcjonalności usługi.
 7. Funkcjonalności bazy kandydatów pozwalają Użytkownikom na „polubienie” lub „odrzucenie” propozycji Ogłoszenia o pracę lub propozycji zapoznania się z profilem rekomendowanego kandydata.
 8. Usługa systemu rekomendacji poinformuje Użytkownika o odnalezieniu interesujących Ogłoszeń o pracę dopasowanych do jego potrzeb albo o odszukaniu profilu kandydata dopasowanego do potrzeb potencjalnego pracodawcy. Wspomniane informacje zostaną przesłane Użytkownikom za pomocą powiadomienia w Koncie oraz wiadomości e-mail. W ten sam sposób każdy z Użytkowników zostanie również powiadomiony o fakcie polubienia jego Ogłoszenia lub profilu kandydata przez innego Użytkownika.
 9. Każdy z Użytkowników, którego profil kandydata lub Ogłoszenie zostało „polubione” przez innych Użytkowników Serwisu zostanie o tym poinformowany za pomocą odpowiedniego powiadomienia w Koncie oraz wiadomości e-mail.
 10. Aby uzyskać najlepsze wyniki dopasowania Ogłoszeń o pracę lub profili kandydatów, Użytkownicy powinni podawać prawdziwe, aktualne i pełne informacje w ramach udostępnionych im formularzy (np. formularz dodawania nowego Ogłoszenia lub formularz tworzenia profilu kandydata).
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub nieaktualnych danych zamieszczonych w Ogłoszeniach o pracę lub profilach kandydatów.
 12. Operator dokłada należytej staranności, aby na bieżąco monitorować poprawność i skuteczność działania usługi systemu rekomendacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt: bazakandydatow@olx.pl.

 

Zmiany w wysokości limitów w kategorii Usługi

Z dniem 14 stycznia wprowadzamy również zmiany w wysokości limitów w czterech podkategoriach:  Usługi transportowe, Pozostałe usługi, Usługi kosmetyczne i Usługi dla zwierząt. W wymienionych kategoriach zmniejszamy limit bezpłatnych ogłoszeń z jednego do zera.

Oznacza to, że każde ogłoszenie w kategoriach Usługi transportowe, Pozostałe usługi, Usługi kosmetyczne i Usługi dla zwierząt będzie płatne 19,99 zł.

Pozostałe limity, ceny za dodanie ogłoszenia oraz ceny pakietów pozostają bez zmian.