Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 05.03.2019 r.

Z dniem 5 marca 2019 r. zmieniamy zasady zamieszczania podkładów kolejowych w serwisie OLX.pl. Będą one dopuszczone do obrotu wyłącznie warunkowo, po przedłożeniu przez sprzedającego ostatecznej decyzji Marszałka Województwa zmieniającej klasyfikację odpadów z odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 02 04 na odpad o kodzie 17 02 01.
 
W związku z powyższym 5 marca 2019 r. do Załącznika nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione dopisany zostanie kolejny punkt w następującym brzmieniu:
 
Lp. Rodzaj towaru Warunki
13 Podkłady kolejowe Sprzedający musi przedłożyć ostateczną decyzję Marszałka Województwa zmieniającą klasyfikację odpadów z odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 02 04 na odpad o kodzie 17 02 01.