Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 01.04.2019 r.

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. do Regulaminu serwisu OLX.pl dodany zostanie Załącznik 12 o następującej treści:

Załącznik nr 12 do Regulaminu - zasady dokonywania przerw technicznych, awarie i błędy techniczne

1. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu OLX.pl mogą być ograniczone lub niedostępne.
2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego w wyniku, którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
a. nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu OLX.pl;
b. podstawowe funkcje Serwisu OLX.pl są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczanie, odświeżania lub promowania Ogłoszeń.
3. W sytuacji wystąpienia Awarii technicznej:
a. trwającej do 3h – Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń o 12h;
b. trwającej powyżej 3h – Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń o 24h, lecz nie krócej niż czas trwania Awarii technicznej.
4. W przypadku wystąpienia błędów innych niż Awaria techniczna, Operator decyzję o ewentualnym zwrocie opłaty, przedłużeniu czasu emisji Ogłoszenia lub innych formach rekompensaty podejmuje każdorazowo indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj i dolegliwość błędu oraz czas jego występowania, a także powstałe negatywne skutki błędu.

 

W związku z powyższym do artykułu nr 6 w Regulaminie dopisany zostanie również ustęp 10 o następującym brzmieniu:

Zasady dokonywania przerw technicznych oraz skutki występowania awarii technicznych i innych błędów określone zostały w Załączniku nr 12.