Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 19.04.2019 r.

Z dniem 19.04.2019 r. wprowadzamy zmiany w Tabeli Towarów Dopuszczonych Warunkowo znajdującej się w Załączniku nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione.

 

Do katalogu Towarów Dopuszczonych Warunkowo dodajemy kategorię Zwierzęta, rośliny, grzyby lub drobnoustroje (w tym wszelkie ich części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania) umieszczone w aktualnie obowiązującym wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii przyjętym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych lub w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.  w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

 

Zmianie ulegną również zasady oferowania czynników chłodniczych, jakimi są fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową w butlach jednorazowego użytku jak i zasady dotyczące zamieszczania kotłów na paliwo stałe.

 

Zobowiązanie do złożenia odpowiedniego oświadczenia zgodnie z Tabelą powinno zostać spełnione w treści Ogłoszenia.

 

Poniżej jej nowe brzmienie:

 

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

 

Lp.

Rodzaj towaru

Warunki

1

Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych

Sprzedający zobowiązuje się zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu.

2

Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że dekoder nie jest własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu.

3

Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że jest wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.

4

Oprogramowanie na licencji OEM

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że oprogramowanie nie narusza licencji OEM.

5

Oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że oprogramowanie nie narusza warunków licencji GNU GPL.

6

Instrukcje obsługi sprzętu itp.

Sprzedający gwarantuje, że instrukcja jest sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy. Jeżeli jest sprzedawana  jako odrębny przedmiot, Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że instrukcja oferowana jest w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie jest kopią, w tym także elektroniczną).

7

Broń palna i jej istotne części

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.

8

Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że amunicja pozbawiona jest cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi a także innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

9

Wiatrówki

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J.

10

Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że karta gwarancyjna nie jest samodzielnym przedmiotem sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do dołączenia jej do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja.

11

Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że cena albo wartość biletu jest taka sama lub niższa jak cena nominalna (kwota nadrukowana na bilecie).

12

Drewniane podkłady kolejowe

Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia ostatecznej decyzji Marszałka Województwa zmieniającej klasyfikację odpadów z odpadu niebezpiecznego o kodzie 17 02 04 na odpad o kodzie 17 02 01.

13

Kotły na paliwo stałe

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że kocioł spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe a także zobowiązuje do załączenia fotografii czytelnej tablicy znamionowej kotła wraz z oświadczeniem, że sprzedaje piec 5 generacji. Dodatkowo w przypadku oferowania nowego przedmiotu, Sprzedający zobowiązuje się dołączyć fotografię czytelnej etykiety energetycznej.

14

Zwierzęta, rośliny, grzyby lub drobnoustroje (w tym wszelkie ich części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania) umieszczone w aktualnie obowiązującym wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii przyjętym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych

w odniesieniu do wprowadzania

i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych lub w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.  w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Sprzedający zobowiązuje się do przedłożenia decyzji generalnego lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska zezwalającej na oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych gatunków.

15

Czynniki chłodnicze, jakimi są fluorowane gazy cieplarniane

i substancje zubożające warstwę ozonową w butlach jednorazowego użytku

Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że czynnik chłodniczy nie narusza postanowień Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) br 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

     

 

Zobowiązanie do złożenia odpowiedniego oświadczenia zgodnie z powyższą tabelą powinno zostać spełnione w treści Ogłoszenia.