Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 07.10.2019 r.

Z dniem 7 października 2019 r. do Regulaminu serwisu OLX.pl zostanie dodany punkt:

9.3 Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Operatora do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie OLX. Operator nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji.

 

zmianie ulegnie:

5.13 W związku z funkcjonowaniem usługi Spot, wszystkie Ogłoszenia w kategorii Praca, które objęte zostały zakresem tej usługi podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania polegającym na przygotowywaniu przez Operatora zindywidualizowanych rekomendacji. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi Spot określone zostały w treści Załącznika nr 11 oraz Polityce Prywatności.

 

W załączniku nr 11 zmianie ulęganą:

Załącznik nr 11 do Regulaminu – Zasady korzystania z usługi Spot

1. Spot jest dodatkową usługą oferowaną Użytkownikom korzystającym z funkcjonalności Serwisu w kategorii Praca. Usługa pozwala na dopasowywanie oczekiwań i sylwetek Użytkowników zainteresowanych propozycjami zatrudnienia do potrzeb potencjalnych pracodawców zamieszczających ogłoszenia w kategorii Praca. Spot wykorzystuje technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz informacji zawartych w treści opublikowanych Ogłoszeń. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, podstaw prawnych oraz skutków zautomatyzowanego przetwarzania można znaleźć w aktualnej wersji Polityki Prywatności. Korzystanie ze Spot nie ogranicza możliwości korzystania przez Użytkowników z innych funkcjonalności Serwisu związanych z publikowaniem Ogłoszeń o pracę lub ich wyszukiwaniem w kategorii Praca.

2. Spot ma charakter ograniczony i nie obejmuje wszystkich Ogłoszeń z kategorii Praca. Aktualny zakres działania usługi obejmuje: Ogłoszenia z Poznania i okolic oraz Warszawy i okolic dla 2 wybranych kategorii: Obsługa klienta /call center oraz Przedstawiciel handlowy.

3. Korzystanie z funkcjonalności Spot wymaga jej aktywacji poprzez:

założenie profilu kandydata, lub
uzyskanie dostępu do Spot.
4. Przed aktywacją usługi Spot każdy z Użytkowników powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Założenie profilu kandydata lub uzyskanie dostępu do Spot łączy się z koniecznością akceptacji Regulaminu.

5. Każdy z Użytkowników zakładających profil kandydata powinien uzupełnić informacje na swój temat w odpowiednich polach przygotowanego kwestionariusza. Podane informacje zostaną wykorzystane przez algorytmy systemu rekomendacji do wyszukania najbardziej dopasowanych Ogłoszeń o pracę lub do polecenia profilu kandydata potencjalnemu pracodawcy mającemu dostęp do Spot. Każdy z Użytkowników ma również możliwość zapoznania się z propozycjami Ogłoszeń o pracę o mniejszym poziomie dopasowania za pomocą odpowiednich funkcjonalności usługi.

6. Przeglądanie profili kandydatów przez Użytkowników, którzy uzyskali dostęp do Spot jest możliwe, jeżeli Użytkownik posiada aktywne ogłoszenie w kategorii Praca. Spot zawiera profile Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniami o pracę, których sylwetka może odpowiadać potrzebom ogłoszeniodawcy. Potrzeby pracodawcy są ustalane w oparciu o informacje podawane na etapie dodawania nowego ogłoszenia o Pracę. Użytkownik będący ogłoszeniodawcą może zapoznać się z profilami kandydatów, którzy zostali ocenieni przez system rekomendacji jako kandydaci najlepiej spełniający wymagania przedstawione w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo, Użytkownik może również zapoznać się z profilami kandydatów o mniejszym poziomie dopasowania do jego potrzeb za pomocą odpowiednich funkcjonalności usługi.

7. Funkcjonalności Spot pozwalają Użytkownikom na „polubienie” lub „odrzucenie” propozycji Ogłoszenia o pracę lub propozycji zapoznania się z profilem rekomendowanego kandydata.
 

W Polityce prywatności zmianie ulegną:


Art. 12:
Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. Jeśli na Twoim Koncie nie było żadnej aktywności przez okres dłuższy niż 24 miesiące, usuniemy Twoje Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu OLX, w tym wszystkie dane osobowe przechowywane na Twoim Koncie, co oznacza, że nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu i z niego korzystać.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków orz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem OLX przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Tytuł artykułu 5.3:
Zasady przetwarzania danych w ramach usługi Spot

Art. 5.3 akapit 1:
Spot jest usługą świadczoną przez OLX w celu dopasowywania oczekiwań i sylwetek Użytkowników zainteresowanych nowymi propozycjami pracy do potrzeb potencjalnych pracodawców.  

Art. 5.3 akapit 4:
Korzystanie ze Spot przez Użytkownika zainteresowanego ogłoszeniami pracy wymaga aktywacji usługi. Aktywacja usługi odbywa się za pomocą danych konta OLX. W przypadku Użytkowników będących pracodawcami dostęp do Spot jest możliwy zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Profilowaniu podlegają wyłącznie ogłoszenia opublikowane w kategoriach objętych zakresem usługi.