Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Polityce Prywatności od 22.10.2019 r.

W dniu 22.10.2019 r. zmianie ulegnie Polityka Prywatności OLX.pl.

Punkt 5.2 nadajemy brzmienie:

Odpowiedź na konkretne ogłoszenie o pracę lub polubienie polecanego ogłoszenia łączy się z udostępnieniem przez nas Twoich danych osobowych dla Użytkownika będącego ogłoszeniodawcą. Po wysłaniu odpowiedzi lub polubieniu ogłoszenia ogłoszeniodawca otrzyma specjalny link, za pomocą którego będzie mógł pobrać Twoje CV udostępnione przez nas w ramach funkcjonalności naszego Serwisu oraz będzie mógł uwzględnić Twoją kandydaturę w swoim procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj, że z momentem udostępnienia Twojego CV ogłoszeniodawcy, staje się on niezależnym administratorem. Zachęcamy abyś uważnie zapoznał się z treścią poszczególnych ogłoszeń o pracę i zasadami przetwarzania danych osobowych wskazywanych przez ogłoszeniodawców.

Punkt 5.3 nadajemy brzmienie:

Spot jest usługą świadczoną przez OLX w celu dopasowywania oczekiwań i sylwetek Użytkowników zainteresowanych nowymi propozycjami pracy do potrzeb potencjalnych pracodawców.

Spot wykorzystuje technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz może prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji w istotny sposób wpływających na sytuację Użytkowników korzystających z usługi. Takimi decyzjami będą nasze rekomendacje w zakresie interesujących ogłoszeń pracy lub kandydatów, które mogą oddziaływać na procesy rekrutacyjne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Przewidywanymi przez nas skutkami działania usługi jest zwiększanie szans Użytkowników na znalezienie interesującego ogłoszenia o pracę lub ciekawego kandydata. Usługa w żaden sposób nie ogranicza Użytkowników w zakresie korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu w kategorii „Praca”.

Korzystanie ze Spot przez Użytkownika zainteresowanego ogłoszeniami pracy wymaga aktywacji usługi. Aktywacja usługi odbywa się za pomocą danych konta OLX. W przypadku Użytkowników będących pracodawcami dostęp do Spot jest możliwy zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Profilowaniu podlegają wyłącznie ogłoszenia opublikowane w kategoriach objętych zakresem usługi.  

W ramach Spot każdy z Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniami pracy powinien stworzyć swój profil kandydata. Podanie danych osobowych podczas tworzenia profilu kandydata jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi. Pamiętaj, że dane zapisane w Twoim profilu kandydata są wykorzystywane przez mechanizmy systemu rekomendacji, dlatego powinieneś dbać o ich kompletność, poprawność oraz aktualność.

Działanie Spot opiera się na analizie danych zamieszczonych w ramach profilu kandydata oraz analizie wymagań i oczekiwań pracodawców wskazywanych w treści ogłoszeń o pracę publikowanych w kategoriach objętych zakresem usługi. Dopasowując sylwetki kandydatów do poszczególnych ogłoszeń specjalne algorytmy analizują m.in. formę prawną oczekiwanego zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy (lub świadczenia usługi), oczekiwania finansowe kandydata, możliwości finansowe potencjalnego pracodawcy oraz dodatkowe wymagania związane np. z poziomem wykształcenia, doświadczeniem zawodowym, dodatkowymi uprawnieniami lub umiejętnościami.

Na podstawie wyników porównania, kandydatom prezentowane są polecane ogłoszenia o pracę lub sylwetki kandydatów. W ramach każdego polecenia Użytkownik otrzyma informacje o ogólnym poziomie dopasowania oraz szczegóły dotyczące porównania wzajemnych oczekiwań kandydata i potencjalnego pracodawcy. Informacje o znalezieniu polecanych ogłoszeń o pracę lub kandydatów zostaną przekazane Użytkownikom w drodze komunikatów systemowych w ramach konta OLX oraz wiadomości e-mail. Każdy z Użytkowników ma możliwość zapoznania się z treścią polecanego ogłoszenia oraz polubienia lub odrzucenia propozycji.

Polubienie polecanego ogłoszenia wiąże się z udostępnieniem danych kontaktowych Użytkownika zainteresowanego ogłoszeniem o pracę lub sylwetką pracownika Użytkownikowi publikującemu ogłoszenie lub poszukującemu pracy i jest niezbędne do właściwego świadczenia usługi. W przypadku udostępnienia danych Użytkownika będącego kandydatem, polubienie polecanego ogłoszenia oznacza również zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w profilu kandydata w zakresie szerszym, niż wskazany w art. 221 Kodeksu pracy. Funkcjonalności usługi zapewniają również możliwość przesłania dokumentów CV lub zadania dodatkowych pytań związanych z rekomendowanym ogłoszeniem za pomocą wiadomości systemowych. 

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom usługi o jak najwyższej jakości. Z tego powodu wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu ochronę Twoich interesów. Do tych środków należą m.in.:

  • regularne audyty i przeglądy sposobu działania Spot zapobiegające dyskryminacji Użytkowników lub nieprawidłowym wynikom działania algorytmu;
  • udostępnienie Użytkownikom funkcjonalności pozwalających na zapoznanie się z większą liczbą polecanych ogłoszeń niż te, które są przesyłane w ramach wiadomości e-mail oraz powiadomień (wyświetlenie dodatkowych ogłoszeń);
  • bieżące informowanie Użytkowników o zmianach w działaniu usługi Spot;
  • w przypadku, gdy podejrzewasz, że Spot nie działa w sposób prawidłowy - zapewnienie Ci prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony OLX, do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania trafności działania Spot. W uzasadnionych przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu przywrócenia poprawnego działania usługi.