Jak możemy pomóc?

Dodaj ogłoszenie

Jak możemy pomóc?

Zmiany w Regulaminie. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Zmiany w Regulaminie od 10.06.2019 r.

W dniu 10.06.2019 r. zmianie ulegnie punkt 13 tabeli towarów dopuszczonych warunkowo
z Załącznika nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione.

 

Zamieszczanie ogłoszeń dotyczących kotłów na paliwo stało jest dopuszczalne, o ile spełnią one następujące warunki:

 

Kotły na paliwo stałe Sprzedający zobowiązuje się oświadczyć, że kocioł spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe a także zobowiązuje do załączenia fotografii czytelnej tablicy znamionowej kotła lub świadectwa bądź certyfikatu, wydanego przez akredytowany podmiot, potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5. Dodatkowo w przypadku oferowania nowego przedmiotu, Sprzedający zobowiązuje się dołączyć czytelną etykietę energetyczną.